ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ / ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SEEN.GR
Παρακαλώ διαβάστε το παρακάτω και αν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως χρήστης του συστήματος, η εγγραφή σας (που χρησιμεύει και ως υπογραφή για την αποδοχή των όρων) στο σύστημα προϋποθέτει την αποδοχή των όρων αυτών.
Για το παρακάτω κείμενο, ο χρήστης είστε εσείς, το seen.gr είναι ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής της ιστοσελίδας αυτής και της εφαρμογής της διαχείρισης εσόδων / εξόδων.
Το seen.gr είναι μια δωρεάν εφαρμογή διαδικτύου με σκοπό την καταγραφή / ανάλυση των οικονομικών στοιχείων / εσόδων / εξόδων του κάθε χρήστη για αποκλειστικό όφελος και χρήση του χρήστη. Το σύστημα τηρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας δεδομένων που ισχύουν στο διαδίκτυο, όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων του κάθε χρήστη αν ο χρήστης δώσει τον κωδικό ασφαλείας του σε τρίτους, ή δώσει στο σύστημα εύκολο κωδικό ασφαλείας που θα μπορούσε να μαντέψει κάποιος. Σε κάθε περίπτωση όμως, προσωπικά δεδομένα που μπορούν να συνδέσουν τον χρήστη με το φυσικό του πρόσωπο δεν καταγράφονται, εκτός της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) όπου την χρειάζεται το seen.gr για να μπορέσει να επαληθεύσει την εγκρυρότητα του χρήστη αλλά και να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον χρήστη για θέματα του συστήματος.
Για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιείτε το seen.gr θα πρέπει να δώσετε μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση email η οποία πρέπει να ανήκει αποκλειστικά σε εσάς. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό εισόδου, το σύστημα θα αποστείλει μετά από αίτησή σας έναν νέο κωδικό εισόδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δώσατε αρχικά. Το σύστημα δεν φέρει καμία ευθύνη αν την διεύθυνση email σας αυτή διαβάζουν και άλλοι εκτός από εσάς και έτσι αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα.
Το seen.gr κρατά το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει (κυρίως για να τα εμφανίσει στους υπόλοιπους χρήστες ως συγκεντρωτικά στοιχεία) τα γενικά στατιστικά του συστήματος (στατιστικά όλων των χρηστών και όχι μεμονομένων χρηστών) πχ τον μέσο όρο λογαριασμού ΔΕΗ που πληρώνουν οι χρήστες κλπ..
Το seen.gr θα συντηρεί το σύστημα και θα διορθώνει τυχών λάθη του συστήματος εφόσον οι χρήστες ενημερώνουν έγκαιρα τους διαχειριστές, όμως δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες τυχών λαθών του συστήματος, η οποιασδήποτε συνέπειας λόγω χρήσης του συστήματος.
Οι χρήστες χρησιμοποιούν το σύστημα με απολύτως δική τους ευθύνη και δεν έχουν κανένα δικαίωμα διεκδίκησης οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο σχετικά με το seen.gr
κατασκευή / διαχείριση: BrainSoft Software - φωτογραφικό υλικό: GreecePhotoBank