Εγγραφή στο σύστημα SEEN
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email):
Κωδικός (password):
Ξαναδώστε τον κωδικό για επαλήθευση:
Ειδικός κωδικός εγγραφής * εφtα ενα τρεια ενενιντα
*Δώστε στον "Ειδικό Κωδικό Εγγραφής" τους αριθμούς που διαβάζετε σε λέξεις χωρίς κενά μεταξύ τους (προσοχή οι λέξεις μπορεί να είναι λάθος γραμμένες για αποφυγή SPAM)
Παράδειγμα: Βλέπετε τις λέξεις: Διο εβδομινταπέντε εξηντα - Η απάντηση είναι 27560


Κωδικός Χρήστη (password) - Κανόνες Κωδικού Ασφαλείας:

1)Ο κωδικός ασφαλείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 χαρακτήρες και το πολύ 50 χαρακτήρες σε μέγεθος.

2)Πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους χαρακτήρες:
!@#$%^&*()-=,./[]_+{}<>?\~

3)Πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον:
ένα γράμμα (πχ αβγδ κλπ) και έναν αριθμό (πχ 0123 κλπ)


4)Σας προτείνουμε να μην χρησιμοποιείτε στον κωδικό στοιχεία που είναι εύκολο για κάποιον να τα μαντέψει, πχ αριθμό τηλεφώνου, το όνομα η επώνυμό σας, κλπ

Παραδείγματα για κωδικούς που δεν είναι έγκυροι: 123456 (δεν πληρεί τους όρους 2,3) αβ112993404035 (δεν πληρεί τον όρο 2), 358771#127$%99102 (δεν πληρεί τον όρο 2, δεν έχει γράμμα)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που χάσετε τον κωδικό σας, μπορείτε να στείλετε email στον διαχειριστή μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της φόρμας εισόδου στο σύστημα, δίνοντας το email σας (το email που δώσατε όταν κάνατε εγγραφή στο σύστημα). Το σύστημα θα δημιουργήσει αυτόματα έναν τυχαίο κωδικό και θα τον στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση email που δώσατε.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ / ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SEEN.GR
Παρακαλώ διαβάστε το παρακάτω και αν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως χρήστης του συστήματος, η εγγραφή σας (που χρησιμεύει και ως υπογραφή για την αποδοχή των όρων) στο σύστημα προϋποθέτει την αποδοχή των όρων αυτών.
Για το παρακάτω κείμενο, ο χρήστης είστε εσείς, το seen.gr είναι ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής της ιστοσελίδας αυτής και της εφαρμογής της διαχείρισης εσόδων / εξόδων.
Το seen.gr είναι μια δωρεάν εφαρμογή διαδικτύου με σκοπό την καταγραφή / ανάλυση των οικονομικών στοιχείων / εσόδων / εξόδων του κάθε χρήστη για αποκλειστικό όφελος και χρήση του χρήστη. Το σύστημα τηρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας δεδομένων που ισχύουν στο διαδίκτυο, όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων του κάθε χρήστη αν ο χρήστης δώσει τον κωδικό ασφαλείας του σε τρίτους, ή δώσει στο σύστημα εύκολο κωδικό ασφαλείας που θα μπορούσε να μαντέψει κάποιος. Σε κάθε περίπτωση όμως, προσωπικά δεδομένα που μπορούν να συνδέσουν τον χρήστη με το φυσικό του πρόσωπο δεν καταγράφονται, εκτός της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) όπου την χρειάζεται το seen.gr για να μπορέσει να επαληθεύσει την εγκρυρότητα του χρήστη αλλά και να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον χρήστη για θέματα του συστήματος.
Για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιείτε το seen.gr θα πρέπει να δώσετε μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση email η οποία πρέπει να ανήκει αποκλειστικά σε εσάς. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό εισόδου, το σύστημα θα αποστείλει μετά από αίτησή σας έναν νέο κωδικό εισόδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δώσατε αρχικά. Το σύστημα δεν φέρει καμία ευθύνη αν την διεύθυνση email σας αυτή διαβάζουν και άλλοι εκτός από εσάς και έτσι αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα.
Το seen.gr κρατά το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει (κυρίως για να τα εμφανίσει στους υπόλοιπους χρήστες ως συγκεντρωτικά στοιχεία) τα γενικά στατιστικά του συστήματος (στατιστικά όλων των χρηστών και όχι μεμονομένων χρηστών) πχ τον μέσο όρο λογαριασμού ΔΕΗ που πληρώνουν οι χρήστες κλπ..
Το seen.gr θα συντηρεί το σύστημα και θα διορθώνει τυχών λάθη του συστήματος εφόσον οι χρήστες ενημερώνουν έγκαιρα τους διαχειριστές, όμως δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες τυχών λαθών του συστήματος, η οποιασδήποτε συνέπειας λόγω χρήσης του συστήματος.
Οι χρήστες χρησιμοποιούν το σύστημα με απολύτως δική τους ευθύνη και δεν έχουν κανένα δικαίωμα διεκδίκησης οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο σχετικά με το seen.gr
κατασκευή / διαχείριση: BrainSoft Software - φωτογραφικό υλικό: GreecePhotoBank